Ett av våra ånglok E2 1105
vid slaggraven. 
Loket är byggt 1912.

Vi levererar en lång och  unik ångtågsresa i  Norrlands inland